Απόφαση Γ.Σ. για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εξέτασε στην συνεδρίασή της στις 10/11/2014 τα αιτήματα που υπέβαλλαν φοιτητές για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο 2014-15 και αποφάσισε ότι δεν γίνονται δεκτά.