Σημαντικό: E-mail φοιτητών για επικοινωνία με τη Γραμματεία

Υπενθυμίζεται σε όλους τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ΠΕΔιΣ ότι το επίσημο e-mail επικοινωνίας τους με τη Γραμματεία είναι ο λογαριασμός που τους έχει αποδοθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ότι οφείλουν να το ελέγχουν τακτικά στη διεύθυνση http://mail.uop.gr/ ή εναλλακτικά στη διεύθυνση http://econtent.pedis.uop.gr/psirmail/.

E-mail φοιτητή/φοιτήτριας που αποστέλλεται στη Γραμματεία από άλλον λογαριασμό δεν θα απαντάται.