Παραλαβή Δελτίου Ταυτότητας Πρωτοετών (τρίπτυχο)

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής (από Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00 – 13:00) για να παραλάβουν το Δελτίο Ταυτότητας φοιτητή (τρίπτυχο).

Επισημαίνεται ότι στο Δελτίο Ταυτότητας Φοιτητή (τρίπτυχο) ανανεώνεται η εγγραφή των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο με σφραγίδα από τη Γραμματεία και χωρίς αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων ούτε να έχουν οποιαδήποτε συνδιαλλαγή με τη γραμματεία του τμήματος.