Ημέρες και ώρες μη λειτουργίας Βιβλιοθήκης λόγω συμμετοχής σε σεμινάριο

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων λόγω συμμετοχής του προσωπικού της σε εκπαιδευτικό σεμινάριο θα παραμείνει κλειστή:

– Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014. Από 9:00 π.μ. έως 12:15 μ.μ.

– Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014. Από 9:00 π.μ. έως 11:15 π.μ.

Πέραν των παραπάνω ωρών θα λειτουργεί κανονικά έως το τέλος του ωραρίου της.

 

 

Από τη Βιβλιοθήκη – Παράρτημα Τμήματος Π.Ε.Δι.Σ