2 θέσεις απασχόλησης στο Ίδρυμα της Βουλής

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων εξασφάλισε δύο (2) θέσεις απασχόλησης εξάμηνης διάρκειας για φοιτητές του τμήματός μας με αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015. Οι φοιτητές θα απασχοληθούν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στη Βουλή των Ελλήνων. Θα εξασφαλίσουν μία εξαιρετική εργασιακή εμπειρία, θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης της γνώσης σε ένα χώρο με αυτονόητο ενδιαφέρον για Πολιτικούς Επιστήμονες. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την εμπειρία των τεσσάρων φοιτητών μας που απασχολήθηκαν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος στο Ίδρυμα. Με τον τρόπο αυτό, το Τμήμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη επαγγελματικής προοπτικής των φοιτητών και επιβραβεύει τους καλύτερους κατά τεκμήριο φοιτητές.

Τα κριτήρια της επιλογής των υποψηφίων είναι τα εξής:

–        Φοιτητές τέταρτου έτους σπουδών και άνω,

–        Μέσος όρος βαθμολογίας και συνολικός αριθμός ολοκληρωμένων μαθημάτων,

–        Βαθμολογία στα μαθήματα Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα, Συγκριτική Πολιτική, Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να στείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 1μμ στον κ. Μ. Παπάζογλου (epapaz@uop.gr) συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία για τη βαθμολογία συμπληρώνονται με ευθύνη των φοιτητών και δεν χρειάζεται βεβαίωση της γραμματείας. Ωστόσο, η ακρίβεια των στοιχείων θα ελεγχθεί.

Όνομα  
Επίθετο  
Αριθμός Μητρώου  
Τηλέφωνο επικοινωνίας  
email  
Συνολικός αριθμός ολοκληρωμένων μαθημάτων  
Μέσος όρος βαθμολογίας  
Βαθμός Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα  
Βαθμός Συγκριτική Πολιτική  
Βαθμός Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία