Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Την Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014, και ώρα 14:30 (αίθουσα Α2 του Τμήματος) θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματός μας κ. Γεωργίου Γαλατσίδα ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Οικονομική θεωρία και ανάπτυξη: κράτος και αγορές σε περίοδο οικονομικής κρίσης».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοιχτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.