Ανακοίνωση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην 52η/8-12-2014 συνεδρίασή της ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την έγκριση των αιτήσεων για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015.

Επισημαίνεται ότι σχετικό αίτημα δεν θα γίνει δεκτό επόμενη φορά.

Η δήλωση μαθημάτων θα γίνει από τους φοιτητές μέσω της εφαρμογής studentsweb (https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/) αποκλειστικά από Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 έως Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 (από ώρα 00:01 της 10/12/14 έως ώρα 24:00 της 12/12/14).

Πέραν της αποκλειστικής προθεσμίας της 12ης Δεκεμβρίου 2014 καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.