Δήλωση μαθημάτων για συμμετοχή στη διπλή εξεταστική Ιαν-Φεβρ 2015

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του νόμου 4316 (ΦΕΚ 270/ 24-12-2014), «Για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται όλοι οι φοιτητές να δηλώσουν συμπληρωματικά στη δήλωση χειμερινού εξαμήνου τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν τουλάχιστον μία φορά και στα οποία δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015.

Περίοδος Συμπληρωματικής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων:

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015 – Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

μέσω StudentsWeb (24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας)

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται από την κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr) (διαδρομή «Γρήγορη πρόσβαση» → «Φοιτητές» → «Υπηρεσία StudentWeb»). Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

Προσοχή! Η καταχώρηση της δήλωσης πραγματοποιείται με επιτυχία μόνο, εάν μετά την επιλογή των μαθημάτων, πατήσετε το κουμπί «Αποστολή». Συστήνεται, μετά την καταχώρηση της δήλωσης, να εκτυπώνετε τη δήλωσή σας πηγαίνοντας στην επιλογή του μενού «Η δήλωσή μου».

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία και οφείλουν να τους ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail pedislab@uop.gr.