ΠΜΣ: Τροποποιημένα προγράμματα εξεταστικής

Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα «Ωρολόγιο-Εξεταστικές-Αναπληρώσεις» έχουν αναρτηθεί τα τροποποιημένα προγράμματα εξεταστικής για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές

2. Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

3. Μεσογειακές Σπουδές