Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2014-15

Σύμφωνα με την διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, άρθρο 1.  παρ. 1.,)  το ποσοστό κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σύμφωνα με την Φ.253.1/85022/Β6 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1501) οι εισακτέοι στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων είχαν ορισθεί στους 125 φοιτητές, οπότε 12% επί 125 φοιτητές = 15 άτομα.

Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, μετά από την έγκρισή τους από την 53η/19-1-2015 Γ.Σ. του Τμήματος, είναι:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μ.Ο Βαθμολογίας

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μάθημα: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Μάθημα: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Μάθημα: Διεθνείς Σχέσεις

1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

16

17,5

17

50,5

2 ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

15

17,5

17,5

50

3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

15

15,5

18

48,5

4 ΧΟΥΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

15

16

16,5

47,5

5 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13

17

14,5

44,5

6 ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

14

12,5

16,5

43

7 ΣΤΡΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

13

16,5

12,5

42

8 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

12

13,5

10,5

36

9 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

13

11,5

10

34,5

10 ΚΑΡΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

12

11,5

10,5

34

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ (Δεν συγκέντρωσαν τη βάση (10) σε κάποιο/α από τα 3 εξεταζόμενα μαθήματα ή δεν προσήλθαν)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μ.Ο Βαθμολογίας

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μάθημα: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Μάθημα: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Μάθημα: Διεθνείς Σχέσεις

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

2 ΒΗΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

3 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

4 ΓΕΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

7

10

5

22

5 ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

6 ΓΚΟΥΛΕΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

7 ΖΗΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 
8 ΖΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 
9 ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 
10 ΚΟΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 
11 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 
12 ΜΠΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

10

8,5

11

29,5

13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 
14 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 
15 ΧΡΗΣΤΟΥ-ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 20-1-2015 έως και τις 29-1-2015, κατά τις ώρες 11:00 – 13:00.

Δικαιολογητικά Εγγραφής Επιτυχόντων

  • Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ
  • Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  • Αίτηση χορήγησης λογαριασμού πρόσβασης στους πόρους και τις υπηρεσίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)

Η εγγραφή των φοιτητών πραγματοποιείται από τους ίδιους με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση.