Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Από το τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Παν/μίου:

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014- 2015

Σχετικά με την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Οι Δικαιούχοι του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://merimna.uop.gr/stegastiko/login.php και αφού κάνουν οριστική υποβολή να την εκτυπώσουν να την αποστείλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ( Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη , Ναύπλιο τ.κ 21100 ).

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ 2/39647/0026/30-8-13 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του.

Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτοί φάκελοι, χωρίς εκτυπωμένη την οριστική ηλεκτρονική αίτηση ή με ελλιπή δικαιολογητικά.

Για την πλήρη ανακοίνωση, τα δικαιολογητικά,τις προϋποθέσεις και όλες τις σχετικές πληροφορίες πατήστε εδώ.