Δηλώσεις μαθημάτων & Ανανεώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2014-15

1. Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-15 θα γίνουν από ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές από 16/2/2015 έως 2/3/2015 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης.) (24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας StudentsWeb).

Περίοδος Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων:

16 Φεβρουαρίου 2015 – 2 Μαρτίου 2015

μέσω StudentsWeb (24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας)

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία και οφείλουν να τους ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail pedis@uop.gr. Συστήνεται στους φοιτητές, μετά την αποστολή της δήλωσής τους, να την εκτυπώνουν.

Προσοχή: Μετά την Δευτέρα, 2/3/2015, οι φοιτητές δεν θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία StudentsWeb για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης και καμία αίτηση για εκπρόθεσμη δήλωση μαθήματος δεν θα γίνεται δεκτή, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Διευκρινήσεις – Οδηγίες για τις Ηλεκτρονικές Δηλώσεις

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών και την ανακοίνωση για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών με τις μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν.

Αριθμός μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο:

  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Β εξάμηνο δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β εξαμήνου.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Δ εξάμηνο δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Δ εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β εξαμήνου σπουδών τους. Όσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα «Διεθνές Δίκαιο» θα πρέπει να το δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο 2014-2015.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο ΣΤ εξάμηνο δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 1 μάθημα υποχρεωτικό κατ’ επιλογή της άλλης κατεύθυνσης ίδιου εξαμήνου, 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β και Δ εξαμήνου σπουδών τους.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Η εξάμηνο τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 1 μάθημα υποχρεωτικό κατ’ επιλογή της άλλης κατεύθυνσης ίδιου εξαμήνου, 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β, Δ και ΣΤ εξαμήνου σπουδών τους.
  • Οι φοιτητές που είναι επί πτυχίω δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου και μέχρι 2 μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου.
  • Το μάθημα ελεύθερης επιλογής ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ θα δηλωθεί από τη Γραμματεία για τους φοιτητές που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Κατά την περίοδο δήλωσης μαθημάτων, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, θα πρέπει να δηλώσουν κανονικά τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν τα οφειλόμενα μαθήματα εμπίπτουν στην παράταση του ενός έτους λόγω της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών, πρέπει να δηλωθούν στο εξάμηνο που διδάσκονταν (χειμερινό ή εαρινό).

 

2. Ανανέωση Εγγραφής

Οι ανανεώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν ΜΕΤΑ από τις δηλώσεις μαθημάτων, για τους/τις φοιτητές/τριες που θα έχουν ήδη κάνει δήλωση μαθημάτων.

Οι φοιτητές/τριες που θα έχουν ήδη κάνει δήλωση μαθήματος την περίοδο 16/2/15-2/3/15, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2014-2015 στη Γραμματεία την περίοδο 3/3/2015 – 16/3/2015, Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00-13:00, προσκομίζοντας οπωσδήποτε το τρίπτυχο, το οποίο υπογράφεται και να λαμβάνει σφραγίδα από την Γραμματεία.

Περίοδος Ανανέωσης εγγραφής:

3 Μαρτίου 2015 – 16 Μαρτίου 2015

Υπενθυμίζεται ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των ετών πρέπει και να δηλώνουν τα μαθήματα και να ανανεώνουν την εγγραφή τους, στη Γραμματεία, στην αρχή κάθε εξαμήνου. (Νόμος 4009/2011). Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Πανεπιστήμιο οι φοιτητές οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής στο Τμήμα τους για δύο συνεχόμενα εξάμηνα.