Επικοινωνία με γραμματεία για θέματα εισόδου στο studentsweb

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι, για λόγους ασφαλείας, οι λογαριασμοί τους στο studentsweb απενεργοποιούνται, αν υπάρχει επανειλημμένη προσπάθεια εισόδου στο σύστημα με εσφαλμένο κωδικό.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται για την επίλυση του θέματος στη Γραμματεία.