Νέες λίστες δικαιούχων δωρεάν σίτισης 2014-15

Από σήμερα, 20/2/2015, ισχύουν νέες τροποποιημένες λίστες δικαιούχων δωρεάν σίτισης.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό έγγραφο και τις λίστες εδώ.