Ημερίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) για την Έκθεση Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ του Παν/μίου:

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015, 11:00-14:00 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στην Τρίπολη.

Η ημερίδα απευθύνεται σε ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα, ώστε να καλλιεργηθεί ένας γόνιμος διάλογος για την αξιολόγηση και την ποιότητα σπουδών και έρευνας σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων διδασκόντων και φοιτητών.

Το πρόγραμμα της ημερίδας βρίσκεται αναρτημένο στη δ/νση: http://www.uop.gr/images/stories/msc/programma-modip-24-2-2015.pdf