Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση φοιτητών (εαρ. 2014-15)

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του 3ου και 4ου έτους του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 2/3/2015 έως 13/3/2015. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΠΕΔΙΣ η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής και λαμβάνει βαθμολόγηση.

Για την αναλυτική πρόσκληση, τον κατάλογο των φορέων και την αίτηση συμμετοχής επισκεφτείτε την σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (9η περίοδος).