Παράταση δηλώσεων έως 4/3/15

Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-15 παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη, 4/3/2015, λόγω του τεχνικού προβλήματος του παρουσιάστηκε στο σύστημα.