Νέα Γενική Συνέλευση Συλλόγου Προπτυχιακών Φοιτητών

Εκ μέρους του συλλόγου προτπυχιακών φοιτητών

Την Τρίτη 17/3/2015, ώρες 12:30 με 14:00 στην Αίθουσα 1 διδασκαλίας θα διεξαχθεί η Επαναληπτική Γενική συνέλευση με στόχο την περάτωση της τελευταίας που δεν ολοκληρώθηκε.

Καλούνται όλοι οι φοιτητές να παρευρεθούν .

Ο Πρόεδρος
Παπαχριστόπουλος Νικηφόρος