Βεβαιώσεις διαλέξεων “Fighting for our water: Trans-boundary Water Resources, the Cause for War in the 21st century?”

Από την Τετάρτη, 18-3-2015, οι συμμετέχοντες στον κύκλο διαλέξεων με θέμα “Fighting for our water: Trans-boundary Water Resources, the Cause for War in the 21st century?” μπορούν να παραλαμβάνουν τις Βεβαιώσεις τους από τη Γραμματεία κατά τις ώρες υποδοχής.