30 Μαρτίου 2015: Richard Ned Lebow στο ΠΕΔιΣ

Ο αναγνωριζόμενος διεθνώς ως κορυφαίος στο πεδίο της Διεθνούς Πολιτικής Θεωρίας Richard Ned Lebow έδωσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη στο ΠΕΔΙΣ τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Ο καθηγητής στο Dartmouth College, King’s College και στο Πανεπιστήμιο του Cambridge παρουσίασε το βιβλίο του Goodbye Hegemony! Power and Influence in the Global System σε φοιτητές και διδάσκοντες. Ανέπτυξε την κεντρική θέση του ότι η εξωτερική αμερικανική πολιτική ουδέποτε χαρακτηρίστηκε από την άσκηση της ηγεμονίας με την κυριολεκτική έννοια της υπαγόρευσης των προθέσεών τους σε άλλους διεθνείς δρώντες. Ο τρόπος που οι Η.Π.Α. παρεμβαίνουν στη διεθνή σκηνή είναι μέσω της άσκησης επιρροής στα κίνητρα των άλλων αυτόνομων δρώντων στο πλαίσιο μιας σχετικής ισοτιμίας στη λήψη αποφάσεων σε πολυεθνικούς οργανισμούς. Ακολούθησε συζήτηση με συμμετοχή πολλών φοιτητών.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση