Προπτυχιακό: Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-15

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν οδηγίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η αξιολόγηση των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού συστήματος με τη χρήση κουπονιών.

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι πλήρως ανώνυμη και είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτίμηση και τη συνεχή βελτίωση των σπουδών, των δομών και των διοικητικών υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα.

Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κουπονιών που διανέμονται στους φοιτητές από τη Γραμματεία κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων από 20/4/2015 έως 5/5/2015. Οι φοιτητές θα πρέπει να φυλάξουν το κουπόνι του κάθε μαθήματος και μετά την παραλαβή του να συνδεθούν εντός επτά (7) ημερών από οποιονδήποτε υπολογιστή επιθυμούν και να αξιολογήσουν το μάθημα.

Δείτε εδώ την επιστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προς τους φοιτητές.

Πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://survey.uop.gr/portal/surveys-guide-v1.pdf#page=17