Παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον υπ.αριθ. 64929/Ζ1/27-4-2015 έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ παρατείνεται, για το εαρινό εξάμηνο 2014-15, η ημερομηνία δήλωσης συγγραμμάτων έως και την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 καθώς και η ημερομηνία παραλαβής των συγγραμμάτων από τα σημεία διανομής έως την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015.