Ορκωμοσία Ιουνίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015, θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας, για τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι και την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2014-15.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, καλούνται να καταθέσουν στην Γραμματεία μέχρι την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015, «Φάκελο – Αίτηση Ορκωμοσίας», ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση (σύμφωνα με το πρότυπο που θα βρείτε εδώ)
  • Φοιτητική Ταυτότητα (Τρίπτυχο) (μόνο για τους φοιτητές προπτυχιακού πρ/τος σπουδών)
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο
  • Κάρτα Δανεισμού της Βιβλιοθήκης
  • Συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (σύμφωνα με το πρότυπο που θα βρείτε εδώ)
  • Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Κάρτα δωρεάν σίτισης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)