Φοιτητές που ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διπλή εξεταστική Ιουνίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές/τριες με τους κάτωθι Α.Μ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διπλή εξεταστική του Ιουνίου 2015, καθώς μετά από έλεγχο των συμπληρωματικών δηλώσεών τους, προκύπτει ότι ο αριθμός των οφειλόμενων μαθημάτων τους ξεπερνά τα 10:

A/A A.M.   A/A A.M.
1 3033200700076 16 3033201000093
2 3033200800031 17 3033201000095
3 3033200800033 18 3033201100022
4 3033200800074 19 3033201100033
5 3033200800088 20 3033201100034
6 3033200900072 21 3033201100036
7 3033201000015 22 3033201100040
8 3033201000016 23 3033201100042
9 3033201000032 24 3033201100047
10 3033201000037 25 3033201100050
11 3033201000039 26 3033201100051
12 3033201000068 27 3033201100055
13 3033201000069 28 3033201100073
14 3033201000070 29 3033201100080
15 3033201000078

Οι ανωτέρω φοιτητές/τριες ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου της διπλής εξεταστικής και οι συμπληρωματικές δηλώσεις τους θεωρούνται άκυρες.