Πλήρωση θέσεων πρακτικής Ιουλ-Αυγ 2015

Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα της πρακτικής άσκησης έχει ανακοινωθεί η επιλογή φοιτητών για πρακτική άσκηση κατά την 10η περίοδο (1/7/2015 – 31/8/2015).