Συνεντεύξεις υποψηφίων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Προσκαλούνται όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΕΔιΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 να προσέλθουν σε συνέντευξη το Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015, ως εξής:

1. Υποψήφιοι για το ΠΜΣ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων“:

  • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Κ: ώρα 10:00
  • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Λ – Ω: ώρα 11:00

2. Υποψήφιοι για το ΠΜΣ “Μεσογειακές Σπουδές“: ώρα 11:30

3. Υποψήφιοι για το ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές“:

  • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Μ: ώρα 12:00
  • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ν – Ω: ώρα 13:00

4. Υποψήφιοι για το Κοινό ΠΜΣ “Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία“:

  • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Ε: ώρα 14:00
  • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ζ – Μ: ώρα 14:30
  • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ν – Ω: ώρα 15:00

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 2 (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, Κόρινθος, 1ος όροφος).

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η υποψηφιότητα ακυρώνεται.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.