ΠΜΣ: Προγράμματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα «Ωρολόγιο-Εξεταστικές-Αναπληρώσεις» έχουν αναρτηθεί τα προγράμματα  εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014-2015 των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές
  • Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία
  • Μεσογειακές Σπουδές