Νέα ανακοίνωση-Συνεντεύξεις υποψηφίων για το ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι/ες για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 να προσέλθουν σε συνέντευξη ως εξής:

1. Υποψήφιοι για το τμήμα στην Κομοτηνή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ώρα 18:00 μμ

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  (Πανεπιστημιούπολη, 69100, Κομοτηνή)

 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Κ: ώρα 18:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Λ – Ω: ώρα 19:00

2. Υποψήφιοι για το τμήμα στη Θεσσαλονίκη

ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ώρα 10:00 πμ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Κτίριο ΝΟΠΕ, 2ος Όροφος, Γραφείο 214)

 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α – Δ: ώρα 10:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ε – Κ: ώρα 11:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Λ – Μ: ώρα 12:30
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ξ – Ρ: ώρα 14:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Σ – Τσα: ώρα 15:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Τσε – Ω : ώρα 16:00

3. Υποψήφιοι για το τμήμα στην Αθήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ώρα 16:00 μμ

Αίθουσα Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Μυλλέρου 73-77, Αθήνα 3ος όροφος)

 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Α   : ώρα 16:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Β– Γ : ώρα 17:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Δ – Ι : ώρα 18:30
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Κ – Καρ : ώρα 19:30
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Κοκ – Κ : ώρα 20:30

ΤΡΙΤΗ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ώρα 16:00 μμ

Αίθουσα Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Μυλλέρου 73-77, Αθήνα 3ος όροφος)

 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Λ – Μη : ώρα 16:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Μιχ – Ν : ώρα 17:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ξ – Π     : ώρα 18:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Ρ – Σ     : ώρα 19:00
 • Υποψήφιοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από Τ – Ω     : ώρα 20:00

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση, θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο την ημέρα της συνέντευξης, στην Επιτροπή ΠΜΣ. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η υποψηφιότητα ακυρώνεται.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.

4 Σεπτεμβρίου 2015

Από τη Γραμματεία