Ηλεκτρονικές εγγραφές πρωτοετών ακαδ. έτους 2015-2016

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η εγκύκλιος για τις εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με τα ακόλουθα στάδια:

1o Στάδιο:

Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή θα καταχωρίζουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο. Σε περίπτωση που έχουν ξεχάσει το password, θα πρέπει να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα παρέχουν υποστήριξη.

2o Στάδιο:

Αμέσως, και ως τις 22 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα), οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος ΠΕΔιΣ (δ/νση: Λ.Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20100, Κόρινθος) με ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως (Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00-13:00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Εκτύπωση της συμπληρωμένης αίτησης προεγγραφής με ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης (απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Πρόσβασης της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001.
 • Τέσσερις (4) φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από τα οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.
 • Πιστοποιητικό ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, στην περίπτωση που ο επιτυχόν έχει εγγραφεί σε κάποιο Τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β΄)

Η ανωτέρω προθεσμία 10-22 Σεπτεμβρίου 2015, είναι αποκλειστική και δεσμευτική και ισχύει για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τους οποίους θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή.

3o Στάδιο:

Η γραμματεία του τμήματος, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

 • Οι εισαχθέντες στην ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης εγγράφονται με τον ίδιο τρόπο και στις ίδιες προθεσμίες.
 • Στις ίδιες προθεσμίες εγγράφονται και οι εισαγόμενοι από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες.
 • Οι επιτυχόντες στην ειδική κατηγορία των αλλοδαπών – αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής δεν εγγράφονται με την παραπάνω διαδικασία. Για αυτές τις εγγραφές θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Για πληροφορίες-διευκρινίσεις οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του τμήματος ΠΕΔιΣ στο τηλέφωνο 2741040040.

Για περισσότερες πληροφορίες και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας συστήνεται σε όλους τους επιτυχόντες να μελετήσουν προσεχτικά την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση που θα αφορά:

 • τον τρόπο συμπλήρωσης του Δελτίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (το οποίο είναι υποχρεωτικό)
 • την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας-Πάσο, για την υποβολή αίτησης σίτισης, για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, για την πρόσβαση στο e-mail του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ.ά.