Προθεσμία για αιτήσεις σίτισης πρωτοετών

Ανακοίνωση από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Σπανού Γεωργία,
e-mail: foitmer@uop.gr, Σταματίνα Λάγγα,
matinal@uop.gr , Διαβολή Κονδυλία condil@uop.gr
τηλ: 2752.0.96125-6-30
Διεύθυνση : Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη
Ναύπλιο τ.κ 21100
Ιστοσελίδα : foitmer.uop.gr

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση σίτισης τους κατόπιν της ολοκλήρωσης της εγγραφής τους στο ίδρυμα με καταληκτική προθεσμία 9 Οκτωβρίου 2015. ( με σφραγίδα ταχυδρομείου) .
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να κάνουν την ηλεκτρονική τους αίτησή σύμφωνα με την 4069/ 22-6-2015 Ανακοίνωση του Τμήματος και θα να την αποστείλουν εντός της προθεσμίας στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων .
Θα βρουν την σχετική Ανακοίνωση και πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων foitmer.uop.gr .

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Σπανού Γεωργία