Εγγραφές: Παράταση προθεσμιών

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το από 17/9/2015 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:

  • το διάστημα ηλεκτρονικής προεγγραφής παρατείνεται για λίγες μέρες, δηλαδή ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 και
  • το διάστημα, κατά το οποίο οι επιτυχόντες πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος παρατείνεται έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση για την αναλυτική διαδικασία των εγγραφών.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση για την συμπλήρωση και αποστολή/κατάθεση ενός επιπλέον εντύπου (ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ) και για τον τρόπο παραλαβής των κωδικών πρόσβασης κάθε φοιτητή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η προθεσμία αποστολής/κατάθεσης του στατιστικού δελτίου έχει επίσης παραταθεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2015.