Εβδομάδα προσαρμογής πρωτοετών

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή, 2-10-2015, έως την Παρασκευή, 9-10-2015, θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο της εβδομάδας προσαρμογής τους.

Το πρόγραμμα προσαρμογής έχει σκοπό την εξοικείωση των νέων φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα σπουδών και τις διαδικασίες λειτουργίας του Τμήματος και προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015:

  • 13:00-14:00: Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (Αίθουσα 1).

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015 :

  • 11:00-12:00: Εξοικείωση με τις διαδικασίες της Γραμματείας από μέλη του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος (Αίθουσα 1)
  • 12:00-13:00: Ενημέρωση για τη χρήση της Βιβλιοθήκης από στελέχη του τμήματος Βιβλιοθήκης (Αίθουσα 1)

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015:

  • 13:00-14:00: Χρήση Εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος (Εργαστήριο Η/Υ)

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015:

  • 13:00-14:00: Συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με φοιτητές παλαιότερων ετών και το Σύλλογο Φοιτητών (Αίθουσα 1)

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ακαδημαϊκή πορεία τους στο Τμήμα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Παντελής Σκλιάς

Καθηγητής