Συμπληρωματική ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα που αφορούν στις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-16:

  • Το μάθημα «Διεθνές Δίκαιο» διδάσκεται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 κατά το χειμερινό εξάμηνο, κατά συνέπεια όσοι φοιτητές το οφείλουν θα πρέπει να το δηλώσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο.
  • Το μάθημα «Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά» διδάσκεται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 κατά το χειμερινό εξάμηνο, κατά συνέπεια όσοι φοιτητές το παρακολουθούν ή το οφείλουν θα πρέπει να το δηλώσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο.
  • Το μάθημα «Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο» διδάσκεται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 κατά το εαρινό εξάμηνο, κατά συνέπεια όσοι φοιτητές το οφείλουν θα πρέπει να το δηλώσουν κατά το εαρινό εξάμηνο.
  • Το μάθημα «Βία και Πολιτική» διδάσκεται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 κατά το εαρινό εξάμηνο, κατά συνέπεια όσοι φοιτητές το οφείλουν θα πρέπει να το δηλώσουν κατά το εαρινό εξάμηνο.

Την αρχική ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων/ανανεώσεις εγγραφής μπορείτε να δείτε εδώ.