Ανακοίνωση για την αντικατάσταση των καταργηθέντων μαθημάτων

Οι φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής έως και το 2013, οι οποίοι/ες δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στα καταργηθέντα μαθήματα της αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών έως και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015 και οι οποίοι/ες δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου, υπολογίζοντας τα ήδη περασμένα, τα οφειλόμενα αλλά και τα μαθήματα που απομένουν έως την ολοκλήρωση του τέταρτου έτους σπουδών,

  • έτος εισαγωγής από 2007 έως 2010: 42 μαθήματα συμπεριλαμβανομένων και των 2 μαθημάτων Αγγλικών,
  • έτος εισαγωγής 2011: 44 μαθήματα συμπεριλαμβανομένων και των 2 μαθημάτων Αγγλικών,
  • έτος εισαγωγής 2012: 46 μαθήματα συμπεριλαμβανομένων και των 2 μαθημάτων Αγγλικών,
  • έτος εισαγωγής 2013: 48 μαθήματα συμπεριλαμβανομένων και των 2 μαθημάτων Αγγλικών

καλούνται να καταθέσουν την «Αίτηση αντικατάστασης καταργηθέντων μαθημάτων» στη γραμματεία του τμήματος έως την Παρασκευή 16/10/2015 κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των φοιτητών (Τρίτη-Παρασκευή, 11:00-13:00) αναγράφοντας τα μαθήματα που επιλέγουν από το νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Η αίτηση θα ελεγχθεί από τη γραμματεία σε αντιπαραβολή με την καρτέλα του φοιτητή, ο οποίος θα ενημερωθεί στο φοιτητικό του email για την τελική έγκριση αντικατάστασης των μαθημάτων του.

Η δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για τα λοιπά μαθήματα θα πρέπει να γίνει κανονικά εντός της ορισμένης προθεσμίας, μέχρι τις 12/10/2015.