Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς

Σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβλέπεται η παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές έως και την 31η Οκτωβρίου 2015, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο του ΥΠΕΘ προς τα ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο του ΥΠΕΘ προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς.