Αιτήσεις για περάτωση σπουδών

Η Γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας για τους/τις φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015, έως την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015.

Η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.