Πρ/μα ενημέρωσης μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Ημερομηνία, ώρα & αίθουσα Φοιτητές των ΠΜΣ: Αντικείμενο
Τετάρτη, 14/10/2015, 19:00, αίθ. 2 «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» Ενημέρωση για χρήση κωδικών πρόσβασης, eclass και εργαστηρίου Η/Υ
Τετάρτη, 14/10/2015, 20:30, αίθ. 4 «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» Ενημέρωση για χρήση κωδικών πρόσβασης, eclass και εργαστηρίου Η/Υ
     
Σάββατο, 17/10/2015, 11:30, αίθ. 4 «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

«Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Ενημέρωση για τις διαδικασίες της γραμματείας, τον τρόπο χρήσης των κωδικών πρόσβασης και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης
Σάββατο, 17/10/2015, 13:30, αίθ. 4 «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

«Μεσογειακές Σπουδές»

Ενημέρωση για τις διαδικασίες της γραμματείας, τον τρόπο χρήσης των κωδικών πρόσβασης και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης
     
Παρασκευή, 23/10/2015, 20:30, αίθ. 4 «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

«Μεσογειακές Σπουδές»

Ενημέρωση για χρήση κωδικών πρόσβασης, eclass και εργαστηρίου Η/Υ

Η παρακολούθηση της ενημέρωσης κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη πορεία της φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα.