Εγγραφές επιτυχόντων με το 5%

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με την κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ ́ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,  μπορούν να προσέλθουν για εγγραφή από 16 Οκτωβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2015 από Τρίτη έως Παρασκευή κατά τις ώρες 11:00 – 13:00.

Για τη εγκύκλιο των εγγραφών και τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.