Σεμινάριο αγγλικής ορολογίας στην πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει τη διοργάνωση σεμιναρίου αγγλικής ορολογίας στην πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις.

Πρόκειται για κύκλο 10 τρίωρων διαλέξεων που απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

 1. Οι φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 να βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών ή μεγαλύτερο,
 2. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που να πιστοποιεί τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
 3. Να μην οφείλουν πάνω από 10 μαθήματα.

Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής, που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί κατόπιν αίτησης για δωρεάν εγγραφή να παρακολουθήσει τις διαλέξεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα και ώρα 10:00-13:00, στην αίθουσα 3 του τμήματος από την κ. Μαρίνα Χειλά, μέλος ΕΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σ’ όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον 8 διαλέξεις θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος από την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 έως και την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015 κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των φοιτητών. Μαζί με την αίτηση κατατίθεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Οι προϋποθέσεις υπ’ αρίθμ. 1 και 3 ελέγχονται από τη γραμματεία.

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 25 φοιτητές και ο ελάχιστος 15.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων είναι:

 • 1η διάλεξη: Δευτέρα, 16/11/2015
 • 2η διάλεξη: Δευτέρα, 23/11/2015
 • 3η διάλεξη: Δευτέρα, 30/11/2015
 • 4η διάλεξη: Δευτέρα, 7/12/2015
 • 5η διάλεξη: Δευτέρα, 14/12/2015
 • 6η διάλεξη: Δευτέρα, 11/1/2016
 • 7η διάλεξη: Δευτέρα, 8/2/2016
 • 8η διάλεξη: Δευτέρα, 15/1/2016
 • 9η διάλεξη: Δευτέρα, 22/2/2016
 • 10η διάλεξη: Δευτέρα, 29/2/2016