Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων χειμ. εξ. 2015-16

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-2016.

Η δήλωση μαθημάτων θα γίνει από τους φοιτητές μέσω της εφαρμογής studentsweb (https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/) αποκλειστικά από Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 έως Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015.

Πέραν της προθεσμίας της 6ης Νοεμβρίου 2015 καμία δήλωση δεν γίνεται δεκτή.