Παράταση αιτήσεων και αλλαγή προϋποθέσεων για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων για το Σεμινάριο Αγγλικής Ορολογίας έως την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε φοιτητές του 3ου έτους.

Πρόκειται για κύκλο 10 τρίωρων διαλέξεων που απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

 • Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών ή μεγαλύτερο:
 1. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που να πιστοποιεί τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
 2. Να μην οφείλουν πάνω από 10 μαθήματα.
 • Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών:
 1. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που να πιστοποιεί τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
 2. Να μην οφείλουν πάνω από 5 μαθήματα.

Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής, που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί κατόπιν αίτησης για δωρεάν εγγραφή να παρακολουθήσει τις διαλέξεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα και ώρα 10:00-13:00, στην αίθουσα 3 του τμήματος από την κ. Μαρίνα Χειλά, μέλος ΕΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σ’ όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον 8 διαλέξεις θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος από την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 έως και την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015 κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των φοιτητών. Μαζί με την αίτηση κατατίθεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Η προϋπόθεση υπ’ αρίθμ. 2 ελέγχεται από τη γραμματεία.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 25 φοιτητές και ο ελάχιστος 15.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων είναι:

 • 1η διάλεξη: Δευτέρα, 16/11/2015
 • 2η διάλεξη: Δευτέρα, 23/11/2015
 • 3η διάλεξη: Δευτέρα, 30/11/2015
 • 4η διάλεξη: Δευτέρα, 7/12/2015
 • 5η διάλεξη: Δευτέρα, 14/12/2015
 • 6η διάλεξη: Δευτέρα, 11/1/2016
 • 7η διάλεξη: Δευτέρα, 8/2/2016
 • 8η διάλεξη: Δευτέρα, 15/1/2016
 • 9η διάλεξη: Δευτέρα, 22/2/2016
 • 10η διάλεξη: Δευτέρα, 29/2/2016