Τιμητική διάκριση: Καθ. Αστέρης Χουλιάρας, Δρ. Σωτήρης Πετρόπουλος

Ο καθ. Αστέρης Χουλιάρας και ο Δρ. Σωτήρηςη Πετρόπουλος διακρίθηκαν στο διαγωνισμό “Innovative Approaches to the Study of Greek Society and Politics” που διοργάνωσε το Greek Politics Specialist Group (GPSG) με το κείμενο τους “European Money in Greece: In search of the real impact of EU Structural Funds” το οποίο απέσπασε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό.  Ως νικητήρια συμμετοχή, το κείμενο θα ενταχθεί στα κείμενα εργασίας του GPSG.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό του GPSG και τα αποτελέσματά του.

GPSG-Competition-2015-simple-300x189