Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης – Επιλαχόντες – Μη δικαιούχοι (ακαδ. έτος 2015-2016)

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σας ανακοινώνει ( Παράρτημα 1)  τις   Ονομαστικές Καταστάσεις Σίτισης των Δικαιούχων –Επιλαχόντων και μη Δικαιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, μετά  από έλεγχο και κατακύρωσή τους από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του ΠΑΠΕΛ, συμφωνά με την υπ’ αριθμ Φ5 /67829/ Β3 / 15-6-2015 ΚΥΑ της σίτισης (  υπ΄ αριθμ  9/30-11-2015  Πρακτικό της)  και  με την επιφύλαξη  νέων τροποποιήσεων στις λίστες της σίτισης,   λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας των μετεγγραφών και φοιτητών , καθώς και τυχόν  ενστάσεων, που μπορούν να υποβληθούν από 1-12-2015 έως και 10-12 -2015 με σφραγίδα ταχυδρομείου στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων ( Βασιλέως Κων/νου 21 και Τερζάκη Ναύπλιο τκ 21100)  .

Τις κάρτες σίτισης των δικαιούχων  θα αποστείλει το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων,  μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων ,  στις Γραμματείες των Τμημάτων, απ’ όπου θα τις παραλάβουν οι δικαιούχοι φοιτητές, οι οποίοι όμως υποχρεούνται σε περίπτωση, που για το οποιοδήποτε λόγο πάψουν να δικαιούνται δωρεάν σίτιση, να τις επιστρέψουν στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

    Οι νέες ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων σίτισης θα ισχύσουν από 1-12-2015.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τις ονομαστικές λίστες σε μορφή pdf.

Διεύθυνση φοιτητικού εστιατορίου: Ξενοδοχείο “Κόρινθος”, Δαμασκηνού 26, Κόρινθος Ώρες λειτουργίας:

Πρωινό: 08:00 – 9:15
Γεύμα: 13:00 – 15:00
Δείπνο: 18:00 – 20:00