Β’ Κύκλος ΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη»

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών από το σύνολο των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και την αποστολή της Απόφασης Τροποποίησης της Ιδρυτικής Πράξης του ΠΜΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Η εγγραφή για 45 επιτυχόντες στο Τμήμα της Αθήνας και 45 επιτυχόντες στο Τμήμα της Θεσσαλονίκης αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ, ενδεικτικά την περίοδο 19/1/2016 – 28/1/2016. Θα τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
13/2: Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (υποχρεωτική παρακολούθηση),
19/2-20/2: Πρώτη εβδομάδα μαθημάτων.

Νέα πρόσκληση , η οποία θα καλύψει υποψήφιους και για τις τρεις πόλεις υλοποίησης του ΠΜΣ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή) αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2016 με περίοδο έναρξης τον Οκτώβριο 2016.