ΔΔΠΜΣ ΤΠΑΑ Δήλωση μαθημάτων επιλογής ανά κατεύθυνση

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα έντυπα δήλωσης μαθημάτων επιλογής ανά κατεύθυνση, τα αρχεία είναι κοινά για όλα τα τμήματα.

 

Κατευθύνσεις Έντυπα
Ανάπτυξη και Προγραμματισμός Έντυπο δήλωσης
Οικονομική Λειτουργία Έντυπο δήλωσης
Κοινωνική Πολιτική Έντυπο δήλωσης