Δήλωση μαθημάτων για συμμετοχή στη διπλή εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρο 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/τ. Α/30-12-2015) οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτησή, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Κατά συνέπεια, καλούνται οι φοιτητές (έτος εισαγωγής 2011-2012 ή νωρίτερα) να στείλουν δήλωση με τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν τουλάχιστον μία φορά και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016.

Το έντυπο της δήλωσης (διατίθεται εδώ) θα πρέπει να αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Τμήματος (pedis@uop.gr).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016.

Υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και γραμματείας γίνεται μόνο μέσω του επίσημου email που έχουν λογαριασμό οι φοιτητές στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η υποβολή της δήλωσης θα επιβεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με απαντητικό μήνυμα.

Κόρινθος, 11 Ιανουαρίου 2016
Από τη Γραμματεία ΠΕΔιΣ