Η Κόρινθος και το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε ένα από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Δίκτυα

Οι Σπουδές Περιοχής αποτελούν για το ΠΕΔιΣ σημαντική προτεραιότητα και πρωτοπορία για την ελληνική επιστημονική πραγματικότητα στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων. Το Ελληνικό Δίκτυο Αφρικανικών Σπουδών που έχει συσταθεί στο ΠΕΔιΣ με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων εξειδικευμένων επιστημόνων, αποτελεί , πλέον, μέλος του Δικτύου Αφρικανικών Σπουδών στην Ευρώπη (AEGIS – http://www.aegis-eu.org/aegis-membership). Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση αφού στο Δίκτυο συμμετέχουν διακεκριμένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά Ινστιτούτα του εξωτερικού όπως το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, του Λονδίνου, του Εδιμβούργου, της Βιέννης. Η συμμετοχή στο AEGIS προωθεί την έρευνα, τη δικτύωση και της συνεργασίες, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και περαιτέρω ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής κοινότητας στο ΠΕΔιΣ, ενώ τοποθετεί την πόλη της Κορίνθου στον πυρήνα των επιστημονικών εξελίξεων στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.