ΚΕΜΜΙΣ – Νέο τεύχος «Middle East Bulletin» αρ. 29 – Jihadism GPS

 

Το Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Middle East Bulletin, της Ελληνικής Επιθεώρησης για τα Μεσανατολικά Ζητήματα, με θέμα «MiddleEast Bulletin 29 – Jihadism GPS»