Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-16

Σύμφωνα με τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, άρθρο 1.  παρ. 1.,)  το ποσοστό κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σύμφωνα με την Φ.253.1/52920/Α5 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 618) οι εισακτέοι στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχουν ορισθεί στους 125 φοιτητές, οπότε 12% επί 125 φοιτητές = 15 άτομα.

Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, μετά από την έγκρισή τους από την 60η/18-01-2016 Γ.Σ. του Τμήματος, είναι:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μ.Ο Βαθμολογίας

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μάθημα: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Μάθημα: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Μάθημα: Διεθνείς Σχέσεις

1  ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17  16 19 52
2  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 16 16 17,5 49,5
3  ΝΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14,5 18,5 16,5 49,5
4  ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  15 17 15,5 47,5
5  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  16,5 16 15 47,5
6  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  14,5 17 16 47,5
7  ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  16  15 16 47
8  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  15 16,5 14 45,5
9  ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ  13,5 17,5 13,5 44,5
10  ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  13  13,5  16  42,5
11  ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  12,5  16  13,5  42
12  ΚΑΤΣΙΠΟΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΣΟΦΙΑ  12  15,5  13,5  41
13  ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 16 10 41
14  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 12 16 12,5 40,5
15  ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,5 13 13,5 40

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ (Δεν συγκέντρωσαν τη βάση (10) σε κάποιο/α από τα 3 εξεταζόμενα μαθήματα ή δεν προσήλθαν)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μ.Ο Βαθμολογίας

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μάθημα: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Μάθημα: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Μάθημα: Διεθνείς Σχέσεις

1  ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  14 11 14,5 39,5
2  ΛΟΚΟΣΗ ΜΑΡΙΑ  10 14 12 36
3  ΦΕΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  11,5 13,5 10 35
4  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ  12 12,5 10 34,5
5  ΑΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  7,5 11,5 7 26
6  ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  8 15 14 37
7  ΦΟΥΦΑ ΦΩΤΕΙΝΗ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  14 14,5 28,5
8  ΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ  4 12,5 10,5 27
9  ΛΙΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  10,5 13,5 2,5 26,5
10  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 13 13 26
11  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  0,5 14 2 16
12  ΛΑΠΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 4 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 4
13  ΣΜΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 1 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 1
14  ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
15  ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
16  ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
17  ΖΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
18  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
19  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
20  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ-ΣΟΦΙΑ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
21  ΣΑΧΙΝΗ ΕΛΕΝΗ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
22  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
23  ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
24  ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ  ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 19/01/2016 έως και τις 25/01/2016, ώρες 11:00 – 13:00.

Δικαιολογητικά Εγγραφής Επιτυχόντων

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗTIKA ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  • Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ
  • Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  • Αίτηση χορήγησης λογαριασμού πρόσβασης στους πόρους και τις υπηρεσίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)

  Η εγγραφή των φοιτητών θα πραγματοποιείται από τους ίδιους με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση.