Εκ νέου υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης Ακαδ. Έτους 2015 – 2016

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων ενημερώνει τις κατηγορίες μετεγγραφέντων φοιτητών, φοιτητών ειδικών κατηγοριών και φοιτητών αποκλειστικά της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Κόρινθο ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση από Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και 20 Φεβρουαρίου 2016.

Η αίτηση σίτισης θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4069/22-06-2015 Ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα foitmer.uop.gr στο πεδίο σίτιση.

 

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Τμήματος Σπουδών είναι εδώ.